Lễ ký kết Hợp đồng ứng vốn giữa Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12

     Thực hiện văn bản chấp thuận chủ trương ứng vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng ứng vốn Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Xuân giữa Quỹ Phát triển Đất Thành phố và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12. Đây cũng là một trong những hoạt động của Quỹ Phát triển Đất Thành phố trong phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp do Ủy ban nhân dân Thành phố phát động.

     Quỹ Phát triển Đất Thành phố là một tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

     Trong thời gian qua, Quỹ Phát triển Đất Thành phố đã thực hiện tiếp nhận, thẩm định hơn 20 dự án có cấu phần bồi thường giải phóng mặt bằng từ các đơn vị trên địa bàn Thành phố, trong đó Quỹ đã thực hiện ứng vốn cho 06 dự án đủ điều kiện với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng.

     Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng dự án Trường Trung học cơ sở Thạnh Xuân nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của Quận 12, dự kiến hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

     Tại buổi Lễ ký kết hợp đồng, lãnh đạo đánh giá cao sự nỗ lực của hai bên trong quá trình phối hợp ứng vốn để có kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận, đây là tiền đề cho công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới nhằm thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao. Việc hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển Đất Thành phố giúp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận 12 nói riêng, cũng như trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết hợp đồng ứng vốn giữa Quỹ Phát triển Đất Thành phố và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Giám đốc Quỹ Phát triển Đất Thành phố và Ông Huỳnh Phương Hoàng – Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 thực hiện ký kết hợp đồng ứng vốn.

Lãnh đạo hai đơn vị trao hợp đồng ký kết.

Lãnh đạo hai bên tặng hoa chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai đơn vị.

Đại diện hai đơn vị chụp hình lưu niệm sau lễ lý kết.

Nguyễn Trần Dũng