Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố

     Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Xuân-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai-Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Phát triển Đất Thành phố cùng các Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn Quỹ Phát triển Đất Thành phố.

 

Bà Phạm Thị Kim Xuân-Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

     Tại Hội nghị, Ông Võ Quốc Trường đại diện Ban chấp hành Công đoàn trình bày báo cáo sơ kết giữ nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nửa nhiệm kỳ còn lại; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của BCH Công đoàn . Các báo cáo nêu rõ giai đoạn vừa qua Công đoàn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: đại diện, chăm lo đời sống vật chất-tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhân viên và người lao động; phối hợp cùng chính quyền thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị; triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên công đoàn tham gia các buổi dâng hương, dâng hoa nhân các ngày lễ lớn trong năm cũng như các hoạt động quyên góp, ủng hộ ý nghĩa; tham gia tích cực các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động của Công đoàn các cấp cũng như tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động tham gia. Bên cạnh đó báo cáo cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm mà Công đoàn cơ sở còn tồn tại, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng hoạt động nửa nhiệm kỳ còn lại

     Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố, Bà Phạm Thị Kim Xuân đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận những đóng góp của Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố trong các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động; động viên Công đoàn cơ sở tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu đã đạt được.

Tập thể đoàn viên Công đoàn Quỹ Phát triển Đất thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố; Biên bản góp ý Văn kiện Đại hội Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Biên bản Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố và Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn cơ sở Quỹ Phát triển Đất Thành phố./.

Xuân Thu-Ủy viên BCH